ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หน่วยจัดจำหน่าย: โทร. 0-2504-7670-2, 0-2504-7678
หน่วยเผยแพร่: โทร. 0-2504-7679
หน่วยบัญชีและการเงิน: โทร. 0-2504-7673-4
  โทรสาร. 0-2503-3622
อีเมล์: bookctr@stou.ac.th
เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
แผนที่ ดาวน์โหลด
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์