3846/
3846/
รหัสชุดวิชา: 80308บ1-15
สาขาวิชา: รัฐศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์และคณะ
ราคา:
30 บาท
3845/m_16442อ9-15.jpg
3845/m_16442อ9-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 16442อ9-15
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระและคณะ
ราคา:
350 บาท
3844/m_16442อ1-8.jpg
3844/m_16442อ1-8.jpg
รหัสชุดวิชา: 16442อ1-8
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ และคณะ
ราคา:
400 บาท
3843/m_15337บ1-15.jpg
3843/m_15337บ1-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 15337บ1-15
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธรและคณะ
ราคา:
30 บาท
3842/m_13401บ1-15.jpg
3842/m_13401บ1-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 13401บ1-15
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และคณะ
ราคา:
30 บาท
3841/m_13401อ8-15.jpg
3841/m_13401อ8-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 13401อ8-15
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ทัศนา หาญพลและคณะ
ราคา:
400 บาท
3840/m_13401อ1-7.jpg
3840/m_13401อ1-7.jpg
รหัสชุดวิชา: 13401อ1-7
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และคณะ
ราคา:
350 บาท
3839/m_10121บ1-15.jpg
3839/m_10121บ1-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 10121บ1-15
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
30 บาท
2099/m_235003_.jpg
2099/m_235003_.jpg
รหัสชุดวิชา: 2350003
สาขาวิชา: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล (บรรณาธิการ)
ราคา:
290 บาท
58/m_10-103_1.jpg
58/m_10-103_1.jpg
รหัสชุดวิชา: 10103อ1-7
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
350 บาท
779/m_41401_1.jpg
779/m_41401_1.jpg
รหัสชุดวิชา: 41401อ1-8
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช และคณะ
ราคา:
416 บาท
38/m_00-012.jpg
38/m_00-012.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200012
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย ; กรองกาญจน์ ศิริภักดี ผู้ปรับปรุง
ราคา:
250 บาท
41/m_DSC_6633.jpg
41/m_DSC_6633.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200014
สาขาวิชา: วิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
ราคา:
200 บาท
2091/m_บ10-103.jpg
2091/m_บ10-103.jpg
รหัสชุดวิชา: 10103บ1-15
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
30 บาท
780/m_41401_2.jpg
780/m_41401_2.jpg
รหัสชุดวิชา: 41401อ9-15
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ และคณะ
ราคา:
364 บาท
40/m_00-023.jpg
40/m_00-023.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200023
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ราคา:
160 บาท 80 บาท
2098/m_40009.jpg
2098/m_40009.jpg
รหัสชุดวิชา: 2240009
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ราคา:
400 บาท
39/m_00-024.jpg
39/m_00-024.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200024
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ราคา:
200 บาท 100 บาท
790/m_2100280.jpg
790/m_2100280.jpg
รหัสชุดวิชา: 2100280
สาขาวิชา: ตำรายา สุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ราคา:
99 บาท
1379/m_2250005.jpg
1379/m_2250005.jpg
รหัสชุดวิชา: 2250005
สาขาวิชา:
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ราคา:
360 บาท
60/banner_congrats2558.jpg
11 ก.ค. 2560 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์
ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติการเข้าชม
1 7 9 6 9 0 0
วันนี้118
รวมจำนวนผู้เข้าชม1796900
หัวข้อในเว็บบอร์ดทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ คุณสามารถตั้งหัวข้อใหม่ของคุณเองได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม 'ตั้งหัวข้อใหม่'
หัวข้อ ผู้เขียน อ่าน ตอบ อัพเดท
มีวิธีการชำระค่าตำราแบบอื่นไหม อนุพันธ์ ภาตะนันท์ 60 1 15 พ.ค. 60 10:22
สอบถามหนังสือที่หมดค่ะ ขวัญตา สุธรรม 49 1 15 พ.ค. 60 10:07
ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (ไปรษณีย์ไทย) และค่าบริการจัดส่งแบบ EMS 209 0 25 เม.ย. 60 09:47
สอบถามวิธีโอนเงินค่ะ ขวัญตา สุธรรม 47 1 18 เม.ย. 60 15:28