3857/
3857/
รหัสชุดวิชา: 16463บ1-15
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทรและคณะ
ราคา:
30 บาท
3855/
3855/
รหัสชุดวิชา: 16463อ5-8
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละและคณะ
ราคา:
200 บาท
3854/
3854/
รหัสชุดวิชา: 16463อ1-4
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทรและคณะ
ราคา:
200 บาท
3853/m_93457บ1-15.jpg
3853/m_93457บ1-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 93457บ1-15
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ.ดร.ชัฐพล สายะพันธ์
ราคา:
30 บาท
3852/
3852/
รหัสชุดวิชา: 41456บ1-15
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญและคณะ
ราคา:
30 บาท
3851/m_41456อ8-15.jpg
3851/m_41456อ8-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 41456อ8-15
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ตะวัน เดชภิรัตนมงคลและคณะ
ราคา:
400 บาท
3850/m_41456อ1-7.jpg
3850/m_41456อ1-7.jpg
รหัสชุดวิชา: 41456อ1-7
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญและคณะ
ราคา:
350 บาท
3849/
3849/
รหัสชุดวิชา: 33444บ1-15
สาขาวิชา: วิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรีและคณะ
ราคา:
30 บาท
2099/m_235003_.jpg
2099/m_235003_.jpg
รหัสชุดวิชา: 2350003
สาขาวิชา: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล (บรรณาธิการ)
ราคา:
290 บาท
58/m_10-103_1.jpg
58/m_10-103_1.jpg
รหัสชุดวิชา: 10103อ1-7
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
350 บาท
779/m_41401_1.jpg
779/m_41401_1.jpg
รหัสชุดวิชา: 41401อ1-8
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช และคณะ
ราคา:
416 บาท
38/m_00-012.jpg
38/m_00-012.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200012
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย ; กรองกาญจน์ ศิริภักดี ผู้ปรับปรุง
ราคา:
250 บาท
41/m_DSC_6633.jpg
41/m_DSC_6633.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200014
สาขาวิชา: วิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
ราคา:
200 บาท
2091/m_บ10-103.jpg
2091/m_บ10-103.jpg
รหัสชุดวิชา: 10103บ1-15
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
30 บาท
780/m_41401_2.jpg
780/m_41401_2.jpg
รหัสชุดวิชา: 41401อ9-15
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ และคณะ
ราคา:
364 บาท
40/m_00-023.jpg
40/m_00-023.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200023
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ราคา:
160 บาท 80 บาท
2098/m_40009.jpg
2098/m_40009.jpg
รหัสชุดวิชา: 2240009
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ราคา:
400 บาท
39/m_00-024.jpg
39/m_00-024.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200024
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ราคา:
200 บาท 100 บาท
790/m_2100280.jpg
790/m_2100280.jpg
รหัสชุดวิชา: 2100280
สาขาวิชา: ตำรายา สุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ราคา:
99 บาท
1379/m_2250005.jpg
1379/m_2250005.jpg
รหัสชุดวิชา: 2250005
สาขาวิชา:
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ราคา:
360 บาท
65/new_20_9_60.jpg
20 ก.ย. 2560 แจ้งข่าวสารผู้สั่งซื้อทางธนาณัติ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์
ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติการเข้าชม
1 8 0 3 4 7 4
วันนี้139
รวมจำนวนผู้เข้าชม1803474
หัวข้อในเว็บบอร์ดทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ คุณสามารถตั้งหัวข้อใหม่ของคุณเองได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม 'ตั้งหัวข้อใหม่'
หัวข้อ ผู้เขียน อ่าน ตอบ อัพเดท
ตรวจสอบการชำระเงิน พรทิพย์ แจ้งสว่าง 20 1 7 ส.ค. 60 10:02
มีวิธีการชำระค่าตำราแบบอื่นไหม อนุพันธ์ ภาตะนันท์ 98 1 15 พ.ค. 60 10:22
สอบถามหนังสือที่หมดค่ะ ขวัญตา สุธรรม 67 1 15 พ.ค. 60 10:07
ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (ไปรษณีย์ไทย) และค่าบริการจัดส่งแบบ EMS 456 0 25 เม.ย. 60 09:47