61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
รหัสชุดวิชา: 61408อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2554
ISBN/Barcode: 9786165057486
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ (Economics of Transportation and Logistics Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057486) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057493) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165057165)
หน่วยที่
1. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่
2. การวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่
3. ต้นทุนการขนส่งและอุปทานการขนส่ง ผู้แต่ง อ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่
4. การกำหนดราคาค่าขนส่ง ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่
5. การจัดการธุรกิจขนส่ง ผู้แต่ง รศ.พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่
6. การวิเคราะห์โครงการขนส่ง ผู้แต่ง อ.วิชานัน นิวาตจินดา
หน่วยที่
7. นโยบายการขนส่งของภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์