2100053 นิราศนรินทร์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2100053 นิราศนรินทร์
รหัสชุดวิชา: 2100053
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นายนรินทรธิเบศร์ (อิน)
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2550
ISBN/Barcode: 9789749943878
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน:
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 50
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2100053 นิราศนรินทร์ โดยนายนรินทรธิเบศร์ (อิน) พิมพ์ครั้งที่ 1/2550 ISBN 9789749943878 จำนวน 60 หน้า ราคา 50 บาท
เป็นนิราศประเภทคำโคลงที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางวรรณศิลป์ยากที่จะหานิราศเรื่องใดเทียบได้ ความไพเราะของกวีนิพนธ์อยู่ที่การเลือกสรรคำอย่างประณีตบรรจง มีการใช้สัมผัสสระอย่างแพรวพราว กวีได้ถอดหัวใจในการถ่ายทอดอารมณ์ พรรณนาถึงความรู้สึกดื่มด่ำในความรัก ความอาลัยอาวรณ์ ความหวงและห่วงหา ใช้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบได้ลึกซึ้งกินใจ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ การสรุปความคิดรวบยอดของผู้แต่งไว้ในบาทสุดท้าย ถือเป็นนิราศที่มีลักษณะสมบูรณ์และทรงคุณค่า นับเป็นเพชรเม็ดงามที่ประดับวงวรรณคดีตลอดมา ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้รับอรรถรสอันเป็นเลิศ แล้วยังได้รับประโยชน์ ในแง่ของการศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์