2100052 นิราสเดือน ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2100052 นิราสเดือน ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณ
รหัสชุดวิชา: 2100052
ผู้แต่ง/ผู้แปล:
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2553
ISBN/Barcode: 9789746451611
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน:
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 50
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2100052 นิราสเดือน ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณ พิมพ์ครั้งที่ 2/2553 ISBN 9789746451611 จำนวน 72 หน้า ราคา 50 บาท
หนังสือ เล่มนี้ จัดเป็นนิราศที่มีสำนวนการแต่งดียิ่งเรื่องหนึ่งการดำเนินเรื่องราวต่างจาก นิราศเรื่องอื่นที่มักพรรณนาถึงการไปในที่ต่าง ๆ แต่นิราสเดือนจะกล่าวถึงวัฒนธรรมเนียมประเพณีในแต่ละเดือนเรียงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนห้าซึ่งเป็นประเพณีตรุษสงกรานต์ อันเป็นปีใหม่ของไทย เนื้อเรื่องสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด ของผู้คนในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการพรรณนาให้เห็นถึงอารมณ์ ความรัก และสตรีตามแบบนิราศอย่างแท้จริง

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์