53407 การบริหารงานสาธารณสุข
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
รหัสชุดวิชา: 53407อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555
ISBN/Barcode: 9786161600082
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
53407 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600082 เล่ม (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601126 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978616160100353407
หน่วยที่
1 แนวคิดระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่
2 แนวคิดการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่
3 หลักการวางแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิฐานนท์
หน่วยที่
4 หลักการบริหารองค์การสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่
5 การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
หน่วยที่
6 หลักการอำนวยการในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่
7 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยที่
8 การบริหารการเงินและการพัสดุในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.สิริพรรณ กล่อมจิต อ.พรรณี เทียนทอง
2721/m_53-407บ.jpg
53407 การบริหารงานสาธารณสุข แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์