53407 การบริหารงานสาธารณสุข
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
รหัสชุดวิชา: 53407อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 8/2552
ISBN/Barcode: 9786161601126
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
53407 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600082 เล่ม (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601126 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161601003
หน่วยที่ 9 การบริหารระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยทื่ 10 การนิเทศ ติดตามกำกับ และประเมินผลงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม
หน่วยที่ 11 การบริหารงานสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 12 การสร้างเครือข่ายในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 13 การบริหารคุณภาพงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 14 การพัฒนาองค์การสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 15 การบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
2721/m_53-407บ.jpg
53407 การบริหารงานสาธารณสุข แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์