2100621 มหาชาติคำฉันท์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2100621 มหาชาติคำฉันท์
รหัสชุดวิชา: 2100621
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์:
ISBN/Barcode: 9789741676224
ขนาด:
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 100
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2100621 มหาชาติคำฉันท์ พระนิพนธ์ใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา  ISBN 9789741676224 จำนวน 100 หน้า ราคา 100 บาท
พระนิพนธ์ใน พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาผู้ทรง พระอัจฉริยะทางวรรณศิลป์ในการเลือกใช้ถ้อยคำประพันธ์ที่ไพเราะเหมาะสมจัด เป็นกวีนิพนธ์ที่ดียิ่งและหายากเล่มหนึ่ง สำหรับผู้นิยมชมชอบกวีนิพนธ์ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านเนื้อหา วรรณศิลป์ พุทธศิลป์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ถือเป็นมหาชาติสำนวนหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกครบถ้วนทั้ง 13 กัณฑ์ ประพันธ์ด้วย ฉันท์ 6 ชนิดได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ โตฏกฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ มาลินีฉันท์? สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ และสัทธราฉันท์? สอดแทรกด้วยกาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์