2240007ไขปมปัญหาคดีแบ่งมรดก
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2240007ไขปมปัญหาคดีแบ่งมรดก
รหัสชุดวิชา: 2240007
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.เพชรา จารุสกุล
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2550
ISBN/Barcode: 9789749758939
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 100
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2240007 ไขปมปัญหาคดีแบ่งมรดก โดย รศ.เพชรา จารุสกุล ISBN 9789749758939 จำนวน 192 หน้า ราคา 100 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1/2550
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งมรดกทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึง สิทธิในทรัพย์มรดกตามกฎหมายทั้งของทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม รวมถึงการมีสิทธิรับทรัพย์มรดกโดยไม่มีพินัยกรรม ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมตายก่อนมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกทางทะเบียน กรณีที่ทายาทโดยธรรมรับมรดกแล้วโอนกรรมสิทธิให้แก่ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสละมรดก การกลับใจมาขอรับมรดก การตัดไม่ให้รับมรดก การกำจัดไม่ให้รับมรดก การขอรับมรดกแทนที่กรณีทายาทโดยธรรม การรับมรดกของพระภิกษุ การที่บุคคลภายนอกมาอ้างสิทธิดีกว่าทายาท การฟ้องขอส่วนแบ่งที่ดินทรัพย์มรดกของผู้มีส่วนได้เสีย การรอนสิทธิ กรณีที่ดินถูกเวนคืนก่อนเจ้ามรดกตาย การแบ่งที่ดินพระราชทาน กรณีที่มรดกตกทอดแก่แผ่นดิน อายุความในคดีมรดก การครอบครองทรัพย์มรดกแทนคนอื่น รวมถึงค่าจ้างว่าความและเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในคดีแบ่งมรดก ถือเป็นหนังสือกฎหมายใกล้ตัวที่ทุกท่านควรรู้ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งมรดกเป็นกลุ่ม และตอบปัญหาอ้างอิงคำพิพากษาของศาลฎีกา คำสั่งศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการอธิบายเชิงพรรณนา ที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพกฎหมาย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์