2250005 การประเมินผลโครงการสาธารณสุข: ทฤษฎีและการปฏิบัติ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2250005 การประเมินผลโครงการสาธารณสุข: ทฤษฎีและการปฏิบัติ
รหัสชุดวิชา: 2250005
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161600952
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 360 ฿ 252
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2250005 การประเมินผลโครงการสาธารณสุข: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Evaluation of Health Program: Theory and Practice)โดย อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ พิมพ์ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 532 หน้า ISBN 9786161600952 ราคา 360 บาท  ลดเหลือ 252 บาท
นำเสนอหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการประเมินผลโครงการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ การออกแบบการประเมินผลโครงการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลโครงการสาธารณสุข การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้รูปบบผลการประเมินผลโครงการสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ผู้อ่านทราบแนวทางการประเมินผลโครงการสาธารณสุขอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งผู้บริหาร นักวิชาการด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบโครงการสาธารณสุข
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์