16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 16351อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.วีระชัย ตั้งสกุลและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 4/2556
ISBN/Barcode: 9789746458528
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น (Introduction to Film Theory and Criticism) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458528 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746458535 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458559
หน่วยที่ 1. สุนทรีศาสตร์ของภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.วีระชัย ตั้งสกุล อ.ภัทรวดี จันทรประภา
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังนัอย
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีภาพยนตร์แนวแบบนิยม1 ผู้แต่ง รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม2 ผู้แต่ง รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม ผู้แต่ง รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์
หน่วยที่ 6. ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤษดา เกิดดี
หน่วยที่ 7. เรื่องเล่าในภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.อัญชลี ชัยวรพร
หน่วยที่ 8. ภาพยนตร์ทางเลือกและทฤษฎีแนวคิดใหม่ ผู้แต่ง
อ.อัญชลี ชัยวรพร
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์