32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รหัสชุดวิชา: 32338อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุลและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2553
ISBN/Barcode: 9786165052504
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology for Tourism and Hotel) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052504 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052771  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052863
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. คอมพิวเตอร์และการประมวลผล ผู้แต่ง อ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 3. ซอฟแวร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี
หน่วยที่ 4. ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง อ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีเว็บ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 7. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.พวงวชมพู (ทรัพย์เจริญ) โจนส์
หน่วยที่ 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการโครงการ ผู้แต่ง อ.ภรณี สรีสุทธิ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์