32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสชุดวิชา: 32449อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161600259
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Building and Entrepreneurship) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600259 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600266 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600341
หน่วยที่ 1. แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 2. การแสวงหาโอกาส การประเมินโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 3. การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5. รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 6. การจัดองค์การสำหรับการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 7. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตและดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์