32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
รหัสชุดวิชา: 32478อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2555
ISBN/Barcode: 9786165055529
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055529 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055604 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055451
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
หน่วยที่ 2. ปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.ภูริวัจน์ เดชอุดม
หน่วยที่ 3. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.วราภรณ์ ศรพรหม
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 5. องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 6. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ ผู้แต่ง อ.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ
หน่วยที่ 7. การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์