41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
รหัสชุดวิชา: 41232อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.คมสันต์ โพธิ์คง และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 7/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165050470
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ดการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (Criminal Law II : Offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050470) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050609) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050586) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165050906)
หน่วยที่ 1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ผู้แต่ง
อ.คมสันต์ โพธิ์คง
หน่วยที่ 2. ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ผู้แต่ง
อ.พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช
หน่วยที่ 3. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ผู้แต่ง
อ.สบโชค สุขารมณ์
หน่วยที 4. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนและการค้า ผู้แต่ง
อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 5. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ผู้แต่ง
อ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

1795/m_41232_3.jpg
41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15
2651/m_41-232บ.jpg
41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์