41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
รหัสชุดวิชา: 41232อ6-10
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.อนันต์ ชุมวิสูตร และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 7/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165050609
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ดการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (Criminal Law II : Offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050470) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050609) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050586) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165050906)
หน่วยที่ 6. ความผิดต่อชีวิต ผู้แต่ง
อ.อนันต์ ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 7. ความผิดต่อร่างกาย ผู้แต่ง
รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ผู้แต่ง
อ.สัตยา อรุณธารี
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ผู้แต่ง
รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ผู้แต่ง
รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
1795/m_41232_3.jpg
41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15
2651/m_41-232บ.jpg
41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์