10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
รหัสชุดวิชา: 10172อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 30/2556
ISBN/Barcode: 9789746146500
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 364
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท ISBN 9789746146500 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท ISBN 9789746146517
หน่วยที่
1. เรื่องของการอ่าน ผู้แต่ง รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช อ.อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
หน่วยที่
2. แนวทางในการหาความหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ อ.อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
หน่วยที่
3. ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะและการสื่อความคิดโดยการเขียน ผู้แต่ง รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช รศ.ลภา จินตนเสรี รศ.สัญฉวี สายบัว
หน่วยที่
4. การอ่านป้ายประกาศและเอกสาร ผู้แต่ง รศ.ลภา จินตนเสรี อ. Guy Lovell
หน่วยที่
5. การอ่านทิศทางและคำแนะนำวิธีปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ลภา จินตนเสรี อ. Guy Lovell
หน่วยที่
6. การอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ลภา จินตนเสรี อ. Guy Lovell
หน่วยที่
7. การอ่านหนังสือพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ รศ.อลิสา วานิชดี
182/m_10-172_2.jpg
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
181/m_10-172_1.jpg
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ้เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์