10151 ไทยศึกษา
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10151 ไทยศึกษา
รหัสชุดวิชา: 10151อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 27/2559
ISBN/Barcode: 9789746452588
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10151 ไทยศึกษา (Thai Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746452588 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746452595 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท มี 2 เล่มราคารวม 150 บาท (จำหน่ายเป็นชุด) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 23 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-7) ISBN  9789746452687 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ISBN 9789746452700
หน่วยที่ 1. พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 2. พัฒนาการปกครองไทย ผู้แต่ง อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 3. พัฒนาการเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 4. พัฒนาการสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 5.  เทคโนโลยีไทย ผู้แต่ง อ.วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 6. ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
หน่วยที่ 7. ภาษาในวิถิชีวิตและสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
186/m_10-151_2.jpg
10151 ไทยศึกษา เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
2176/m_10-151ค1-15.jpg
10151 ไทยศึกษา คู่มือการศึกษา หน่วยที่1-15
185/m_10-151_1.jpg
10151 ไทยศึกษา เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์