10151 ไทยศึกษา
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10151 ไทยศึกษา
รหัสชุดวิชา: 10151อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 24/2556
ISBN/Barcode: 9789746452595
ขนาด: A 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10151 ไทยศึกษา (Thai Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746452588 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746452595 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท มี 2 เล่มราคารวม 150 บาท (จำหน่ายเป็นชุด) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 23 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-7) ISBN  9789746452687 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ISBN 9789746452700
หน่วยที่
8. ประเพณี พิธีกรรมไทย ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 9. การละเล่นไทย ผู้แต่ง  รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 10. นาฏศิลป์และดนตรีไทย ผู้แต่ง รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์
หน่วยที่ 11. วรรณกรรมของไทย ผู้แต่ง ผศ.วิพุธ โสภวงศ์
หน่วยที่ 12. สถาปัตยกรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 13. ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย ผู้แต่ง อ.วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 14. งานช่างไทย ผู้แต่ง อ.บุหลง ศรีกนก
หน่วยที่ 15. แนวการพัฒนาบนวิถีไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์
  เลิศพาณิชย์กุล

2176/m_10-151ค1-15.jpg
10151 ไทยศึกษา คู่มือการศึกษา หน่วยที่1-15
185/m_10-151_1.jpg
10151 ไทยศึกษา เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
186/m_10-151_2.jpg
10151 ไทยศึกษา เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์