10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
รหัสชุดวิชา: 10171อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ. ลภา จินตนเสรี และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 11/2556 ปรับปรุงครั้งที่ 2
ISBN/Barcode: 9789740656081
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ (Interaction Effective Communication in English) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789740656081 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9789740678533 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789741001415 คู่มือแนวการศึกษาราคา 150 บาท ISBN 9789741075348 รวมเอกสารและคู่มือการศึกษาราคา 900 บาท
หน่วยที่ 1. Hello and Goodbye ผู้แต่ง รศ. ลภา จินตนเสรี รศ.กุสุมาลย์ รชตะนันท์ อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ. John Paul Fieg
หน่วยที่ 2. Would You Please...? ผู้แต่ง รศ. ลภา จินตนเสรี รศ.กุสุมาลย์ รชตะนันท์ อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ.John Paul Fieg
หน่วยที่ 3.
Have You Ever been Abroad? ผู้แต่ง รศ. ลภา จินตนเสรี รศ.กุสุมาลย์ รชตะนันท์ อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ.John Paul Fieg
หน่วยที่ 4. Can I Help You? ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง หิรัญบูรณะ ฟินช์ รศ. ลภา จินตนเสรี อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ.John Paul Fieg รศ.นิชาภา จิงหะรานนท์
หน่วยที่ 5.
Going Places ผู้แต่ง รศ. ลภา จินตนเสรี อ.ดอริส โกลด์ วิบุลศิลป์ อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ.John Paul Fieg

191/m_10-171_1.jpg
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5
192/m_10-171_2.jpg
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
193/10-171_3.jpg
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์