41404 กฎหมายแรงงาน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41404 กฎหมายแรงงาน
รหัสชุดวิชา: 41404อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165058155
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: บรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41404  กฎหมายแรงงาน  (Labour Law) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165058155)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165058315) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165058445)
หน่วยที่ 1. วิวัฒนาการ แนวคิด และหลักการการใช้กฎหมายแรงงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
หน่วยที่ 2. การคุ้มครองการใช้แรงงาน ผู้แต่ง อ.ชัชชัย ลาภปรารถนา
หน่วยที่ 3. ค่าตอบแทนในการทำงาน ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที 4. สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ผู้แต่ง อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 5. การเลิกจ้างและค่าชดเชย ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์
หน่วยที่ 6. กฎหมายเงินทดแทน ผู้แต่ง ศ.สุดาศิริ วศวงศ์
หน่วยที่ 7. ประกันสังคม ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ

2054/m_41404_2.jpg
41404 กฎหมายแรงงาน เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
2668/m_41-404บ.jpg
41404 กฎหมายแรงงาน แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
2053/m_41404_1.jpg
41404 กฎหมายแรงงาน เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์