41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
รหัสชุดวิชา: 41451อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 15/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789749755938
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: บรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ  (International Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749755938)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749755945) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453356)
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และ อ.ดร.วิสูตร ตุวยานนท์
หน่วยที่ 2. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.วีระพันธุ์ วัชราทิตย์ และ ผศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 3. เขตแดนและเขตอำนาจรัฐ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล และ ผศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และ อ.ดร.วิสูตร ตุวยานนท์
หน่วยที่ 5. สนธิสัญญา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 6. การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และ อ.ดร.วิสูตร ตุวยานนท์
หน่วยที่ 7. กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหาร ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
หน่วยที่ 8. ความรับผิดชอบของรัฐ ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
2075/m_41451_2.jpg
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
2675/m_41-451บ.jpg
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
2074/m_41451_1.jpg
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์