41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
รหัสชุดวิชา: 41451อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 15/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789749755945
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: บรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ  (International Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749755938)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749755945) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453356)
หน่วยที่ 9. กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 10. กฎหมายการทูต ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 11. กฎหมายทะเล ผู้แต่ง รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์
หน่วยที่ 12. กฎหมายว่าด้วยสัญญา และนิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หน่วยที 13. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 14. การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาลและการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ ผศ.จันตรี สินศุภฤกษ์
หน่วยที 15. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม ผู้แต่ง รศ.ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ และ ผศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล

2074/m_41451_1.jpg
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8
2675/m_41-451บ.jpg
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
2075/m_41451_2.jpg
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์