14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
รหัสชุดวิชา: 14320ค1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.จิตราวดี สิงหนิยมและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161600556
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 คู่มือการศึกษา (แบบฝึกปฏิบัติ) หน่วยที่ 1-15 ราคา 150 บาท ISBN 9786161600556
โมดูลที่ 1
Phonetic Symbols 1 ผู้แต่ง อ.จิตราวดี สิงหนิยม
โมดูลที่ 2
Phonetic Symbols 2 ผู้แต่ง อ.จิตราวดี สิงหนิยม
โมดูลที่ 3
Phonetic Symbols Practice ผู้แต่ง อ.จิตราวดี สิงหนิยม
โมดูลที่ 4
Online Practice 1 ผู้แต่ง ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
โมดูลที่ 5
Word Stress ผู้แต่ง อ.ดร.จุฑามาศ สุนทรารชุน
โมดูลที่ 6
Sentence Stress ผู้แต่ง อ.ดร.จุฑามาศ สุนทรารชุน
โมดูลที่ 7
Online Practice 2 ผู้แต่ง ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
โมดูลที่ 8
Intonation 1 ผู้แต่ง อ.ดร.จุฑามาศ สุนทรารชุน
โมดูลที่ 9
Intonation 2 ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
โมดูลที่ 10
Online Practice 3 ผู้แต่ง ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
โมดูลที่ 11
Sounds in Context ผู้แต่ง ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
โมดูลที่ 12
British and American Accents ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
โมดูลที่ 13
English Pronunciation problems for Thais ผู้แต่ง ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
หน่วยที่ 14
Online Practice 4 ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 15
Review and Mock Test ผู้แต่ง ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์