50003 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 50003 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน
รหัสชุดวิชา: 2350003
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล (บรรณาธิการ)
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161603663
ขนาด: 6 3/4" X 9"
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตาปอนด์59-2กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 290
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2350003 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน รศ.ดร.มุกดา หนุ่ยศรีและคณะ ISBN 9786161603663 จำนวน 392 หน้า ราคา 290 บาท  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 ขนาด 6 3/4”X9” กระดาษเนื้อในปอนด์ 59.2 กรัม/ตรม. กระดาษปก อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
    
เป็นหนังสือที่คัดสรรจากเอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือขายดีของมหาวิทยาลัยโดยรศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล เป็นบรรณาธิการคัดสรรสาระสำคัญ ในเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของจมูกและคอ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนจากความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนและขนส่งออกซิเจน และการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนจากความผิดปกติของหัวใจและและการไหลเวียนเลือด เพื่อใช้ในการดูแลผู้มีการผันแปรของออกซิเจนให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลและผู้สนใจทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์