3103036 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 3103036 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
รหัสชุดวิชา: 3103036
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ดิเรก ทองอร่าม
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2550
ISBN/Barcode: 9789747040883
ขนาด: 7 ¼”X10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 590
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

3103036 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดย รศ.ดร.ดิเรก ทองอร่าม ISBN 9789747040883 จำนวน 864 หน้า ราคา 590บาท  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 ขนาด 7 ?  X 10 ? กระดาษเนื้อในปอนด์ 70 กรัม/ตรม. กระดาษปก อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม. พร้อมภาพตัวอย่างประกอบสี่สีสวยงาม
              การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ได้รับความสนใจและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง สาระสังเขปในหนังสือประกอบด้วย เนื้อหา ดังนี้  
-ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับการใช้ประโยชน์ทางการศึกษา การจัดการเพื่อการผลิตพืชสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  การจัดการพืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เพื่อการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย  การวิเคราะห์โครงการทางการเงินเพื่อการลงทุนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  พร้อมกรณีตัวอย่างการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย พร้อมบทสรุปภาพรวมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
-สารละลายธาติอาหารพืช สูตร  การสร้างสูตร การคำนวณ การเตรียมสารละลายธาติอาหารพืช
-ส่วนผสมของปุ๋ยเพื่อการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช-ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  ด้วยระบบ ใช้วัสดุปลูกและไม่ใช้วัสดุปลูกหรือระบบไฮโดรโพนิกส์
-ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตในประเทศไทย
-การออกแบบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย
              หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์