10151 ไทยศึกษา
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10151 ไทยศึกษา
รหัสชุดวิชา: 10151ค1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 24/2556
ISBN/Barcode: 9789746452687,9789746452700
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊ฟ
ราคา: ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10151 ไทยศึกษา (Thai Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2555 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท มี 2 เล่มราคารวม 150 บาท (จำหน่ายเป็นชุด) พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 1-7) ISBN  9789746452687 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ISBN 9789746452700
หน่วยที่ 1. พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 2. พัฒนาการปกครองไทย ผู้แต่ง อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 3. พัฒนาการเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 4. พัฒนาการสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 5.  เทคโนโลยีไทย ผู้แต่ง อ.วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 6. ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
หน่วยที่ 7. ภาษาในวิถิชีวิตและสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

หน่วยที่
8. ประเพณี พิธีกรรมไทย ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 9. การละเล่นไทย ผู้แต่ง  รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 10. นาฏศิลป์และดนตรีไทย ผู้แต่ง รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์
หน่วยที่ 11. วรรณกรรมของไทย ผู้แต่ง ผศ.วิพุธ โสภวงศ์
หน่วยที่ 12. สถาปัตยกรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 13. ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย ผู้แต่ง อ.วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 14. งานช่างไทย ผู้แต่ง อ.บุหลง ศรีกนก
หน่วยที่ 15. แนวการพัฒนาบนวิถีไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์
  เลิศพาณิชย์กุล

185/m_10-151_1.jpg
10151 ไทยศึกษา เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
186/m_10-151_2.jpg
10151 ไทยศึกษา เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
2176/m_10-151ค1-15.jpg
10151 ไทยศึกษา คู่มือการศึกษา หน่วยที่1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์