14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
รหัสชุดวิชา: 14421ค1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.โสฬศา สาตพรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161603250
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (English Writing 2) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 คู่มือการศึกษาชุดวิชา ราคา 150 บาท ISBN 9786161603250
โมดูลที่ 1
Online Self-assessment ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
โมดูลที่ 2 Preparing to Write ผู้แต่ง อ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
โมดูลที่ 3
Writing Elements
ผู้แต่ง อ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
โมดูลที่ 4
Online Practice 1
ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
โมดูลที่ 5
Expository Writing: Definition and Classification ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
โมดูลที่ 6 Expository Writing: Process
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
โมดูลที่ 7 Expository Writing: Comparison and Contrast ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
โมดูลที่ 8 Expository Writing: Cause and Effect
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
โมดูลที่ 9 Online Practice 2 ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
โมดูลที่ 10 Narrative Writing ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Christopher Veinbergs Hinkle
โมดูลที่ 11
Descriptive Writing
ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Christopher Veinbergs Hinkle
โมดูลที่ 12 Argumentative Writing ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Christopher Veinbergs Hinkle
โมดูลที่ 13 Online Practice 3 ผู้แต่ง รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Christopher Veinbergs Hinkle
โมดูลที่ 14 Essay Writing ผู้แต่ง อ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
โมดูลที่ 15
Online Self-reassessment ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์