32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
รหัสชุดวิชา: 32444อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.นนทพล นิ่มสมบุญและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161605988
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (Advanced Auditing and Internal Auditing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605988 เล่ม 2 (หน่วยที่6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605889 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605827แบบฝึกหัดปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606107
หน่วยที่ 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง อ.นนทพล นิ่มสมบุญ
หน่วยที่ 2. การพัฒนางานวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานและจรรยาบรรณ ผู้แต่ง ผศ.น.ต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 3. การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร อ.จุมพฎ ไพรรัตนากร
หน่วยที่ 4. การตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงิน ผู้แต่ง อ.นพกร พรวิจิตรเจริญ
หน่วยที่ 5. การตรวจสอบวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงิน ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร อ.สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์