32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
รหัสชุดวิชา: 32444อ6-10
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.สุวิมล กฤตยาเกียรณ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161605889
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (Advanced Auditing and Internal Auditing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605889 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605827 แบบฝึกหัดปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606107
หน่วยที่ 6. การตรวจสอบวงจรการผลิต ผู้แต่ง อ.สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หน่วยที่ 7. การตรวจสอบวงจรการลงทุน วงจรการจัดหาเงิน และเรื่องอื่นๆ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 8. รายงานของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร อ.จุมพฎ ไพรรัตนากร
หน่วยที่ 9. การพัฒนางานของวิชาชีพการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณและมาตรฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 10. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์