32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
รหัสชุดวิชา: 32444อ11-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิตและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161605827
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (Advanced Auditing and Internal Auditing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605889 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605827 แบบฝึกหัดปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606107
หน่วยที่ 11. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต
หน่วยที่ 12. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.สุวิมล กุลาเลิศ อ.อำนวย อุทัยรังสี
หน่วยที่ 13. การตรวจสอบพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต อ.ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร อ.สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ อ.สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หน่วยที่ 14. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร
หน่วยที่ 15. ประเด็นสำคัญอื่นด้านการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์