14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
รหัสชุดวิชา: 14214ค1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555
ISBN/Barcode: 9786165057721
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (English Writing 1) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 คู่มือการศึกษา (แบบฝึกปฏิบัติ) หน่วยที่ 1-15 ราคา 150 บาท ISBN 9786165057721
โมดูลที่ 1. Myself ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์
โมดูลที่ 2.
Myself : Online Practice ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬสา สาตพร
โมดูลที่ 3.
Myself : Online Interaction and Discussion ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬสา สาตพร
โมดูลที่ 4.
My Hometown ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Trevor John Smith
โมดูลที่ 5.
My Hometown : Online Practice ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Trevor John Smith
โมดูลที่ 6.
My Hometown : Online Interaction and Discussion ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Trevor John Smith
โมดูลที่ 7.
My Diary ผู้แต่ง รศ.ดร.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Thomas Raymond Parkison
โมดูลที่ 8.
My Diary : Online Practice ผู้แต่ง รศ.ดร.อนัญญา สิทธิอำนวย
โมดูลที่ 9.
My Diary : Online Interaction and Discussion ผู้แต่ง รศ.ดร.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Thomas Raymond Parkison
โมดูลที่ 10.
Everyday Communication ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
โมดูลที่ 11.
Everyday Communication : Online Practice ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
โมดูลที่ 12.
Everyday Communication : Online Interaction and Discussion ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
โมดูลที่ 13.
Current Issues ผู้แต่ง อ.นรินทิพย์ ทองศรี
โมดูลที่ 14.
Current Issues : Online Practice ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬสา สาตพร
โมดูลที่ 15.
Current Issues : Online Interaction and Discussion ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬสา สาตพร อ.นรินทิพย์ ทองศรี

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์