14215 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 14215 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 14215ค1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2554
ISBN/Barcode: 9786165055093
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

14215 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 คู่มือการศึกษา (แบบฝึกปฏิบัติ) หน่วยที่ 1-15 ราคา 150 บาท ISBN 9786165055093
โมดูลที่ 1
What is Language? ผู้แต่ง ผศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
โมดูลที่ 2
What is Linguistics? ผู้แต่ง ผศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
โมดูลที่ 3
Phonetics ผู้แต่ง อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
โมดูลที่ 4
Phonology ผู้แต่ง อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
โมดูลที่ 5
Morphology ผู้แต่ง อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
โมดูลที่ 6
Syntax ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
โมดูลที่ 7
Semantics ผู้แต่ง รศ.ดร.สุปรียา วิลาวรรณ
โมดูลที่ 8
Pragmatics ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
โมดูลที่ 9
Discourse Analysis ผู้แต่ง รศ.ดร.สุปรียา วิลาวรรณ
โมดูลที่ 10
Sociolinguistics ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
โมดูลที่ 11
Psycholinguistics ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
โมดูลที่ 12
Linguistics and Translation ผู้แต่ง อ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
โมดูลที่ 13
Language and Culture ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
หน่วยที่ 14
World English ผู้แต่ง อ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
หน่วยที่ 15
Linguistics and Language Teaching ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬสา สาตพร

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์