32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
รหัสชุดวิชา: 32324อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1
ISBN/Barcode: 9786161605773
ขนาด: 9786161605773
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing, Internal Auditing and Internal Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605773 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606091 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606558
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 2. การวางแผนงานสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.ดลพร บุญพารอด ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 3. หลักฐานการสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 5. การตรวจสอบอื่น การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี และการตรวจสอบพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 6. รายงานของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 7. สำนักงานสอบบัญชี งานบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงาน ผู้แต่ง อ.เสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์