41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก
รหัสชุดวิชา: 41311บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เจตรวินท์ จิตสำราญและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165059961
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (Civil Law III : Family Law and Law of Succession) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059961
หน่วยที่ 1. การหมั้น ผู้แต่ง
อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 2. การสมรสและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ผู้แต่ง
อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ผู้แต่ง
อ.ชมพูนุท ประเสริฐศรี
หน่วยที 4. การเลิกจากการเป็นสามีภริยา ผู้แต่ง
รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 5. การเป็นบิดามารดากับบุตร ผู้แต่ง
รศ.ชนินาฏ ลีดส์
หน่วยที่ 6. สิทธิ หน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร และความปกครอง ผู้แต่ง
รศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 7. บุตรบุญธรรม ผู้แต่ง
รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 8. มรดกและการเป็นทายาท ผู้แต่ง อ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 9. การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ผู้แต่ง
อ.อำไพ คลังกรณ์
หน่วยที่ 10. การรับมรดกแทนที่ ผู้แต่ง
รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 11. การเสียสิทธิในมรดก ผู้แต่ง
รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 12. พินัยกรรม ผู้แต่ง
รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที 13. การเสียไปซึ่งพินัยกรรม ผู้แต่ง
อ.อำไพ คลังกรณ์
หน่วยที่ 14. การจัดการมรดก ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์
คลังกรณ์
หน่วยที 15. การแบ่งมรดก และอายุความ ผู้แต่ง
รศ.เพชรา จารุสกุล
2656/m_41-311บ.jpg
41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์