14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
รหัสชุดวิชา: 14319อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555
ISBN/Barcode: 9786161601218
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 364
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (Translation Skills in English) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท ISBN 9786161601218 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท ISBN 9786161601805
หน่วยที่ 1. ศาสตร์และนวัตกรรมการแปล ผู้แต่ง รศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 2. คุณภาพและมาตราฐานการแปล ผู้แต่ง รศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 3. การแปลภาษาด้วยเครื่อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
หน่วยที่ 4. ประสบการณ์นักแปลอาชีพ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 5. การแปลนวนิยาย ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 6. การแปลกวีนิพนธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 7. การแปลบทภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์