14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
รหัสชุดวิชา: 14319อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.นฤมล รื่นไวย์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161601805
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 416
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (Translation Skills in English) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท ISBN 9786161601218 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท ISBN 9786161601805
หน่วยที่ 8. การแปลสารคดี ผู้แต่ง อ.ดร.นฤมล รื่นไวย์
หน่วยที่ 9. การแปลงานวิชาการ ผู้แต่ง อ.ดร.นฤมล รื่นไวย์
หน่วยที่ 10. การแปลเอกสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
หน่วยที่ 11. การแปลด้านธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
หน่วยที่ 12. การแปลคู่มือ ผู้แต่ง อ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
หน่วยที่ 13. การแปลข่าว ผู้แต่ง อ.ปิยะดา อุกะโชค
หน่วยที่ 14. การแปลเพื่ออาชีพ ผู้แต่ง อ.จงจิต อรรถยุกติ
หน่วยที่ 15. การแปลเรื่องสั้นและนิทาน ผู้แต่ง รศ.เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์