60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 60120บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่นและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 4/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165056861
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Principles of economics) ปรับปรุงครั้ง ที่ 2 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056861
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่
2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
หน่วยที่
3 ทางเลือกในการบริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่
4 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
หน่วยที่
5 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่
6 ตลาดกึ่งแข่งขันก่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่
7 ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่
8 ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 9 รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 10 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 11 การคลังและนโยบายการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
หน่วยที่ 12 การเงินและนโยบายการเงิน ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 13 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 14 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 15 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
569/
2831/m_60-120บ.jpg
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์