70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 70203บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 19/2554
ISBN/Barcode: 9789746421324
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (General Principles of Law and Economics) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746421324
หน่วยที่
1 เศรษฐศาสตร์และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง
อ.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รศ.วิมลศิริชำนาญเวช
หน่วยที่
2 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
หน่วยที่
3 การบริโภคและการผลิต ผู้แต่ง รศ.ชลลดา จามรกุล
หน่วยที่
4 การเงินและการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่
5 การตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่
6 การประกอบธุรกิจภายในและระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พุทธกาล รัชธร
หน่วยที่
7 รัฐบาลและปัญหาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร
หน่วยที่
8 การใช้กฎหมาย ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที่
9 กระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
หน่วยที่
10 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.สุษม ศุภนิตย์ อ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่
11 กฎหมายแรงงาน ผู้แต่ง อ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่
12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ร.ท.วินัย ตูวิเชียร
หน่วยที่
13 กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่
14 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่
15 บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช อ.อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์