2230650 การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2230650 การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
รหัสชุดวิชา: 2230650
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557
ISBN/Barcode: 9786161606343
ขนาด: 7 ½“X 10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 360
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2230650 การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง โดย รศ.ดร.ราณี  อิสิชัยกุล จำนวน 428 หน้า ราคา 360 บาท ISBN 9786161606343
          เป็นตำราที่มีเนื้อหาสาระสำคัญ ในหลากหลายประเด็นด้านการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง  ซึ่งไม่มีผู้ใดจัดทำมาก่อน รวมถึงการพัฒนาแนวคิดของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง หรือการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ แนวคิดการจัดการผลกระทบและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง แรงจูงใจ ความต้องการและความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง  พร้อม นำเสนอแนวทางการจัดการอุปทานที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะทางเน้นการประกอบกิจการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อม รวมทั้งการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทางที่สำคัญ ได้แก่ รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การจัดการการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทางอื่น ๆ พร้อมกรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์