10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา: 10111ค1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Brendan Mitchellและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 17/2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9789746456265
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2555 คู่มือการศึกษา ราคา 150 บาท ISBN 9789746456265
หน่วยที่ 1. My Life ผู้แต่ง รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Brendan Mitchell
หน่วยที่ 2. Taking English Lessons ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 3.
Fun Times ผู้แต่ง รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 4.
A Visit Outside Bangkok ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 5.
Facing the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 6.
Nine to Five ผู้แต่ง ผศ.จิตศจี พิบูลย์นครินทร์
หน่วยที่ 7.
Taking Clients Out ผู้แต่ง อ.พันธ์ทิพย์ นุชงอน
หน่วยที่ 8.
Keeping Up to Date ผู้แต่ง รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
หน่วยที่ 9.
Moving On ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 10.
Meeting the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร Miss Jarah Espiritu
หน่วยที่ 11. Out and About ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 12.
Sports Day ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Brendan Mitchell
หน่วยที่ 13. Time to Relax ผู้แต่ง รศ. อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่ 14.
A Trip Abroad ผู้แต่ง อ.สมจิต จิระนันทิพร อ.Michael Crabtree
หน่วยที่ 15. Beating the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร อ. William Allen
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์