99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา: 99411อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557
ISBN/Barcode: 9786161605919
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 978616160268 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606893
หน่วยที่
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่
2 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่
3 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่
4 การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 5 ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่
6 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสินป์ เพียซ้าย
หน่วยที่
7 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสินป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเว็บ ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์