99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา: 99411อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ปิยพร นุรารักษ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557
ISBN/Barcode: 978616160268
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 978616160268 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606893
หน่วยที่ 9 ความมั่นคงปลอดภัยของการบริการเว็บ ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 10 ความมั่นคงปลอดภัยเชิงออปเจ็กต์ ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 11 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางกายภาพ ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม
หน่วยที่ 12 นิติคอมพิวเตอร์และการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง
ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 13 นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้งานความมั่นคงปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการป้องกันสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับองค์กร ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์