11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานในอาชีพในประชาคมอาเซียน
ชื่อสินค้า: 11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานในอาชีพในประชาคมอาเซียน
รหัสสินค้า: 11312MUL1
ราคา: ฿ 200
รายละเอียด:

11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานในอาชีพในประชาคมอาเซียน (English for Professions in the ASEAN Community) เป็นคู่มือประกอบซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 1 แผ่น ราคา 200 บาท
วิธีการสั่งซื้อดูที่ http://stoubook.stou.ac.th/howtobuy.aspx

จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์