55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
รหัสชุดวิชา: 55334อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2558
ISBN/Barcode: 9786161608606
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 (Thai Traditional Pharmacy II) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608606 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608729 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161608668
หน่วยที่ 1. คณาเภสัช ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 2. เภสัชกรรม ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 3. โครงสร้างและการวิเคราะห์ตำรับยาไทย ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
หน่วยที่ 4. เทคนิคการปรุงยาแผนไทย ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
หน่วยที่
5. เทคนิคการประสะ สะตุ ฆ่าฤทธิ์ ผู้แต่ง อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่
6. กระสายยา ผู้แต่ง อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 7. การใช้ยา คุมฤทธิ์ เสริมฤทธิ์ ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
3571/m_55334อ8-15.jpg
55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
3572/m_55334บ1-15.jpg
55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
3570/m_55334อ1-7.jpg
55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์