2330100 กลยุทธ์การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2330100 กลยุทธ์การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
รหัสชุดวิชา: 2330100
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161610210
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 230
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2330100 กลยุทธ์การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม โดย ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง  
จำนวน
 164 หน้า ราคา 230 บาท ISBN 9786161610210
          หนังสือเล่มนี้มุ่งถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการการตลาด และการบริการในธุรกิจโรงแรมและที่พักทั้งในเชิงแนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างที่ปรากฎในปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานประกอบการหรือบริบทของแต่ละภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง มีเนื้อหาครอบคลุม ศาสตร์และศิลป์ของธุรกิจโรงแรม กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการในธุรกิจโรงแรม การตลาดเชิงรุก การพัฒนาธุรกิจโรงแรมระหว่างประเทศ แนวโน้มการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก 

               
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักทางเลือก นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์