16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมช
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมช
รหัสชุดวิชา: 16359อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.พรสิทธิ์ พัฒนานุรักษ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161611279
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (Introduction to community communication) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611279 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611323 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611354 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611279
หน่วยที่ 1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒนานุรักษ์
หน่วยที่ 2. หลักการสื่อสารชุมชนและความเป็นองค์ประกอบการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 3. สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 4. แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์