2250520 ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2250520 ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน
รหัสชุดวิชา: 2250520
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161611118
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 210
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2250520 ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรีจำนวน 232 หน้า ราคา 210  บาท       
ISBN 9786161611118 พิมพ์ครั้งที่ 1/2559
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดบริการวิชาการให้แก่พยาบาลในประชาคมอาเซียน โดยมีทฤษฏีที่รองรับ 3 ส่วน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระดับโลกและภูมิภาคที่มีผลต่อการจัดบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและการบริการพยาบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกภูมิภาค 2 แนวคิดและทฤษฏีภาวะผู้นำ และ 3 คุณลักษณะและสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน  พร้อมเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพยาบาลในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพและการพยาบาลทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล ชมรายการรอบรู้กับมสธ.แนะนำหนังสือโดยผู้แต่งตำรา

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์