2230800 วิจัยการตลาด
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2230800 วิจัยการตลาด
รหัสชุดวิชา: 2230800
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ภก (ญ) ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161609986
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 270
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2230800  วิจัยการตลาด
วิจัยง่าย วิเคราะห์เร็ว ทำได้ด้วยตนเอง
โดย ภก (ญ) ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ
จำนวน  320 หน้า ราคา 270 บาท ISBN 978 616 160 998 6
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
หนังสือเล่มนี้  ผู้เขียนกลั่นกรองเนื้อหามาจากความรู้และประสบการณ์จริงในการทำวิจัยทั้งในภาควิชาการและภาคธุรกิจหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งการเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการวิจัยให้กับนักธุรกิจ นักการตลาด และนักศึกษา อธิบายเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนในการวิจัยตลาดเบื้องต้น ครอบคลุมกระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน  ประกอบด้วยความรู้ด้านรูปแบบการวิจัยที่เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ผลการวิจัยแบบใช้สถิติและไม่ใช้สถิติ การรายงานผล และการนำเสนอผลการวิจัยทั้งรูปแบบรายงานและวาจา นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์กิจกรรมที่ใช้ในการอบรมการวิจัยมาสอดแทรกเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการะบวนการวิจัยตลาดได้อย่างแจ่มชัด เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักการตลาด และนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับชมรายการรอบรู้กับมสธ.แนะนำตำราโดยผู้เขียน

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์