71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร
รหัสชุดวิชา: 71414อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงามและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161611224
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร (Food Quality Control and Assurance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611224 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611231 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611248
หน่วยที่ 1. หลักการคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
หน่วยที่ 2. หลักการควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีการทางสถิติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์
หน่วยที่ 3. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล
หน่วยที่ 4. การควบคุมคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับการซักตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
หน่วยที่ 5. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี ผู้แต่ง ผศ.ดร.บังอร เหมัง อ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
หน่วยที่ 6. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์
หน่วยที่ 7. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัส ผู้แต่ง
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
หน่วยที่ 8. การทดสอบและการประเมินคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์